My video

Aangezien het gebruik van drones – ook wel gedefineerd als onbemand vliegtuig – een relatief nieuw fenomeen is, zijn veel wetgevers nog niet voorbereid op deze nieuwe technologie. Het gebruik van drones – commercieel en recreatief – is in vele landen simpelweg niet expliciet opgenomen in de wetgeving.

Drones-fanaten tasten tot op heden nog vaak in het duister of het vliegen met drones legaal of illegaal is. Het internet staat vol met talloze publicaties over dit onderwerp, maar veel duidelijkheid is er nog niet in menig land.

 

Begrijp goed dat het vliegen met drones onlosmakelijk verbonden is met diverse wetgevingen. Zo dient niet alleen tijdens iedere vlucht de wetgeving van het luchtruim gerespecteerd te worden, maar ook privacy- en defensie wetgeving dienen in acht worden genomen wanneer er sprake is van het maken van opnamen (video en/of foto’s).

 

Let op: Met grote zorgvuldigheid heeft Drones.nl informatie m.b.t. regels en wetgeving verzameld, op waarde beoordeeld en op deze pagina weergegeven. Onderstaande informatie is opgesteld zonder enige juridische kennis en aan deze informatie kan nimmer rechten worden ontleend. Om absoluut zeker te zijn dat het toegestaan is te vliegen met jouw drones in jouw omgeving, raden wij je aan altijd te informeren bij de betreffende gemeente (provincie en/of regering).

 

Hieronder vind je een overzicht van alle belangrijke feiten m.b.t. regels en wetgeving voor het gebruik van drones. In onderstaand overzicht wordt per land onderscheid gemaakt tussen:

Recreatief / privé gebruik:


Vliegen met drones voor recreatief of privë gebruik is wanneer je vliegt met een drone (of ander onbemand vliegtuig) voor enkel recreatief gebruik en er geen financiële vergoeding bij betrokken is. Dus met andere woorden; vlieg je enkel voor privë gebruik met je drones om bijvoorbeeld opnames van je omgeving te maken, dan valt dit onder “Recreatief / privë gebruik”, maar vlieg je met je drones en iemand anders betaalt je om opnames te maken dan valt dit onder “Zakelijk gebruik”.

 

Zakelijk gebruik:

Vliegen met drones voor zakelijk gebruik is wanneer je vliegt met een drones (of ander onbemand vliegtuig) voor zakelijk gebruik en er meestal een financiële vergoeding bij betrokken is. Bedrijven die drones inzetten voor zakelijk gebruik zijn bijvoorbeeld; makelaars die luchtfoto’s maken van huizen uit hun portfolio, video-productie bedrijven die luchtopnames maken bij festivals en inspectie bedrijven die drones inzetten voor het bekijken van moeilijk bereikbare locaties.

BELANGRIJK: Door de populariteit van drones zullen overheden de wetten en regels voor het vliegen met een drone gaan aanpassen. Voorlopig is nog niet bekend welke wetten er worden opgelegd en wanneer deze van kracht zullen gaan. In vele Europese landen bestaat er reeds een wet- en regelgeving voor bestuurbare drones. Het is dus onvermijdelijk dat de Nederlandse wetgeving inzake onbemande vliegtuigen en/of luchtopnamen maken in de toekomst zal worden aangescherpt. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates en/of wijzigingen.

 

Vliegen met drones voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik is in Nederland niet toegestaan. Beroepsmatig vliegen met drones is enkel toegestaan mits het bedrijf over een ontheffing beschikt. Deze ontheffing kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT of ILenT). Aan de ontheffing zijn voorschriften en beperkingen verbonden.

 

Recreatief / privé gebruik:

Vliegen met drones voor recreatief / privë gebruik in Nederland is toegestaan en valt momenteel onder de regelgeving die opgesteld is voor het vliegen met modelvliegtuigen. Houd altijd rekening met het feit dat er extra regels kunnen gelden van de gemeente en/of provincie. Een modelvliegtuig is een op afstand bestuurbaar vliegtuig met een maximaal gewicht van 25 kilogram zonder piloot en/of inzittende(n).

Uit de Regeling modelvliegen opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is te concluderen dat dat het recreatief vliegen met drones (of modelvliegtuigen) in Nederland is toegestaan. De vlucht dient wel uitgevoerd te worden onder omstandigheden en op locaties waarbij er vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelvliegtuig en het luchtruim daaromheen. Vluchten in de directe omgeving van (militaire) luchthavens zijn niet toegestaan.

 

Als je met een modelvliegtuig boven Nederlands grondgebied ook foto’s of opnamen wilt maken vanuit de lucht, dan is dit toegestaan. In het verleden was namelijk wel een luchtopnamevergunning vereist voor het maken van opnamen, maar deze is per 1 juni 2013 ingetrokken door het Ministerie van Defensie. Aangezien de satelietfoto’s van Google en Microsoft al gedetailleerder zijn dan menig luchtfotograaf kan vastleggen, is dit besluit ingetrokken. Het is en blijft verboden om foto’s te maken van militaire basissen en/of luchthavens, zowel vanuit de lucht als vanaf de grond.

 

Overzicht:

Drone wetgeving regels roc light 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegen in NL Luchtruim

Nederland bestaat uit civiele en militaire ‘Controlled Aerospace’ (CTR) gebieden.
Er is geen enkele RPAS vlucht toegestaan binnen civiele ‘Controlled Aerospace’ (CTR) bij luchthavens.
Meer info over luchthavens: www.ais-netherlands.nl/

Bron kaartje: www.lvnl-ohd.nl

 

No Fly Zones NL

no fly zones drone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do's & Don'ts

drones wetgeving regelgeving dos and donts wel niet regels

 

Foto’s en video vanuit de lucht?

Mag dat?JA, er is sinds 01-06-2013 geen luchtfotovergunning meer voor nodig.
Je hebt wel te maken met de privacywetgeving. Film of fotografeer alleen
daar waar je normaal ook mag komen en met een normale fotocamera mag
fotograferen. Dus niet in tuinen of boven afgesloten (bedrijven-) terreinen.
Vraag dan ALTIJD eerst toestemming van de eigenaar!