My video

Wat is een drone nu eigenlijk?

Een onbemand luchtvaartuig of "drone" is een luchtvaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden vaak op afstand bestuurd, waarbij de bestuurder zich in de nabijheid kan bevinden, maar ook op duizenden kilometers afstand. Er zijn ook autonomere toestellen, die volgens een geprogrammeerde opdracht handelen.

Er bestaan verschillende namen waaronder een dergelijk toestel bekend is: UAV (Unmanned Aerial Vehicle) of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), Micro Air vehicle (MAV), Autonomous Aerial Robotics (AAR), Small Unmanned Aircraft System (SUAS), microcopter, mini UAV of small UAV, rotor-UAV of RUAV.

 

Waar kan een drone bij ingezet worden?

 • Bedrijfspromotie
 • Bruiloft
 • Natuurfilms
 • Filmopnames
 • Evenmenten
 • Inspectie infrastructuur (wegennet, bruggen, hoogspanningsleidingen, zendmasten)
 • Klimaatonderzoek
 • Opsporen van radioactieve bronnen
 • Archeologie
 • Bescherming van wilde dieren
 • Journalistiek
 • Bouwtoezicht
 • Gebouw / Object inspectie (gevels, daken, kerktorens, fabrieksinstallaties, tanks, schoorstenen, reactoren, windmolens, boorplatformen)
 • Landbouwkundige vegetatiebewaking
 • Bevoorrading
 • Spel, hobby en sport
 • Hulpdiensten (politie, brandweer , ambulance)

 facebook button